Ekran podsumowania w Appraise 1.5, Polski napisy

Co jest nowego w ekranie podsumowania? Jak pracować z ekranem podsumowania w Appraise?