Nano Powłoka

Technologia Nano Powłoki chroni cały aparat słuchowy przed wilgocią i potem. Woda i inne płyny tworzą krople i spływają z urządzenia. Nano Powłoka chroni również elektornikę aparatu słuchowego.